Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:21.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst21.05.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.05.2020


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst20.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2020