Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Eidangerfjorden (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:21.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Ved Mule Varde 
Fenofase:Ankomst11.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang11.05.2020