Resultater

Rapportør:Elin Røneid
Observatører:Elin Røneid
Område:Sitlevegen 8 (Årdal, Vestland)
Dato:19.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2020