Resultater

Rapportør:Edvard Henriksen
Observatører:Edvard Henriksen
Område:Høvik (Bærum, Viken)
Dato:19.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Merknad:Første gang jeg har observert blåstrupe her på Høvik 
Fenofase:Ankomst18.05.2020