Resultater

Rapportør:Olaug Elise Mjelde
Observatører:Olaug Elise Mjelde
Område:Eikhovda (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:16.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Merknad:Ett kjernebiterpar 
Fenofase:Ankomst15.05.2020