Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Fuglenes Hammerfest (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:13.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.05.2020


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst08.05.2020