Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:12.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2020