Resultater

Rapportør:Gerd Netland
Observatører:Gerd Netland
Område:Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Vestland)
Dato:12.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst11.05.2020


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang11.05.2020