Resultater

Rapportør:Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Observatører:Ulrik
Område:Kirkevoll barne- og ungdomsskole (Bergen, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:Vi samlet bjørk 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Hei 
Fenofase:Blomstring07.02.2020


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Humlene kommer tidelig hos oss 
Fenofase:Voksenstadiet05.03.2020