Resultater

Rapportør:Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Område:Kirkevoll barne- og ungdomsskole (Bergen, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flaggermus (Chiroptera) 
Merknad:Jeg var oss bestefaren min. 
Fenofase:Første observasjon11.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring11.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet09.05.2020


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang01.05.2020


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang09.05.2020


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring07.05.2020