Resultater

Rapportør:Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Område:Kirkevoll barne- og ungdomsskole (Bergen, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:jeg husker ikke helt korti jeg så den 
Fenofase:Blomstring09.05.2020