Resultater

Rapportør:Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Observatører:Nikolai
Område:Kirkevoll barne- og ungdomsskole (Bergen, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring10.05.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet09.05.2020