Resultater

Rapportør:Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Område:Kirkevoll barne- og ungdomsskole (Bergen, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:det var på bursdagen min 
Fenofase:Voksenstadiet28.06.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang10.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging08.05.2020