Resultater

Rapportør:Torhild Lode
Observatører:Torhild Lode
Område:Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst11.05.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Fargen stemmer, og fuglen reagerte også på lyden frå boka Fuglesang. 
Fenofase:Sang for første gang11.05.2020