Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:10.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring10.05.2020