Resultater

Rapportør:Richard
Observatører:Richard
Område:Sjøstrand og elnastangen (Asker, Viken)
Dato:10.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Merknad:uvanlig på søen? 
Fenofase:Ankomst09.05.2020