Resultater

Rapportør:Torhild Lode
Observatører:Torhild Lode
Område:Trømborgfjella, ved Langgard (Indre Østfold, Viken)
Dato:09.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang08.05.2020