Resultater

Rapportør:Ni.karlsen
Observatører:Ni.karlsen
Område:Åsagrendi (Dovre, Innlandet)
Dato:09.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst20.03.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2020


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Sang for første gang08.05.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst27.04.2020


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang09.05.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020