Resultater

Rapportør:Åshild Windseth
Observatører:Åshild Windseth
Område:Øvre Langviksveien 17 (Namsos, Trøndelag)
Dato:06.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:Hos kom 08.04.2020 
Fenofase:Ankomst22.03.2020


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst10.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2020


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst26.03.2020


Art:Stillits (Carduelis carduelis) 
Merknad:Sett første gang ever 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst20.04.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst18.04.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst13.03.2020