Resultater

Rapportør:Helligvær skole
Observatører:Emil Sivertsen
Område:Landegode (Bodø, Nordland)
Dato:06.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Dette finner man i elvene og utenfor Landegode Handel 
Fenofase:Blomstring06.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Sang i reiret fra en innbyggers tak 
Fenofase:Sang for første gang03.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Lagde reir på en innbyggers tak 
Fenofase:Reirbygging03.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Så den langs veien på fenes 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:I et tre på fenes 
Fenofase:Reirbygging06.05.2020