Resultater

Rapportør:Helligvær skole
Observatører:Frida Olsen
Område:Helligvær (Bodø, Nordland)
Dato:06.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring06.05.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet06.05.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2020