Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:05.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring05.05.2020


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2020


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2020


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Merknad:To fuglar. 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020