Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Tiril Brelin
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:05.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring05.05.2020