Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:04.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Buttsnutefrosk (Rana temporaria) 
Fenofase:Egg04.05.2020


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)04.05.2020


Art:Starr (Carex sp.) 
Fenofase:Blomstring04.05.2020