Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:04.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst11.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring11.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:evtl.gransanger ? 
Fenofase:Ankomst28.04.2020


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang15.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger03.05.2020


Art:Snøstjerneslekta (Scilla) 
Fenofase:Blomstring28.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging12.04.2020