Resultater

Rapportør:Leif Westheim
Observatører:Leif Westheim
Område:torpomoen (Ål, Viken)
Dato:04.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Merknad:2 hanner tidlig idag 
Fenofase:Ankomst04.05.2020