Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020