Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:02.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2020


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020