Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:01.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020


Art:Storfrytle (Luzula sylvatica) 
Fenofase:Blomstring01.05.2020


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020