Resultater

Rapportør:Lise Sletvoldd
Observatører:Lise Sletvoldd
Område:Skog (Nesna, Nordland)
Dato:01.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Merknad:8 stk ett par blir igjen som regel og hekker 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:10 stk 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring26.04.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:4 stk 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:6 stk 
Fenofase:Ankomst26.04.2020