Resultater

Rapportør:Lise Sletvoldd
Observatører:Lise Sletvoldd
Område:Båsmoen (Rana, Nordland)
Dato:01.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Merknad:ca 30 stk 
Fenofase:Ankomst27.04.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst01.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang24.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Båsmoskyen 
Fenofase:Sang for første gang26.04.2020