Resultater

Rapportør:Randi Holien
Observatører:Randi Holien
Område:Holien gard, øye (Vang, Innlandet)
Dato:30.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2020


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst30.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst21.04.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2020