Resultater

Rapportør:Tau ungdomsskole
Observatører:Iben Christiane
Område:Tau ungdomsskole (Strand, Rogaland)
Dato:29.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.03.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring12.03.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring01.03.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger08.03.2020