Resultater

Rapportør:Åmot skule avd skule
Observatører:Nora n. kostveit
Område:Kostveit (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:29.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst29.03.2020


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2020


Art:Dagpåfugløye (Aglais io) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring03.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet10.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring25.04.2020


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2020


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Sang for første gang02.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2020


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2020


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang26.03.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst29.03.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger28.04.2020


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst02.04.2020


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Sang for første gang02.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst17.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst29.03.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2020


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Reirbygging22.04.2020