Resultater

Rapportør:Skjønhaug skole
Observatører:Simon B D
Område:Skjønhaug (Indre Østfold, Viken)
Dato:29.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring29.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring03.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring16.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst22.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Reirbygging27.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst29.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Reirbygging09.04.2020