Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:28.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst28.04.2020