Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:28.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bøk (Fagus sylvatica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.04.2020


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring28.04.2020