Resultater

Rapportør:Tau ungdomsskole
Observatører:Jonathan Johnsen Østerhus
Område:Tau (Strand, Rogaland)
Dato:28.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Blomstring21.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Blomstring04.04.2020


Art:Hoggorm (Vipera berus) 
Fenofase:Første observasjon11.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Voksenstadiet20.03.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Blomstring02.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Reirbygging19.04.2020


Art:Padde (Bufo bufo) 
Fenofase:Første observasjon22.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring06.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger14.04.2020


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Skogsmaur (Formica) 
Fenofase:Voksenstadiet22.04.2020


Art:Stikkemygg (Culicidae) 
Fenofase:Voksenstadiet07.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst22.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging27.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang26.04.2020


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Merknad:Tau 
Fenofase:Blomstring19.04.2020