Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Blomstring27.04.2020


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring27.04.2020


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring27.04.2020