Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:26.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alm (Ulmus glabra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2020


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring25.04.2020


Art:Skogstarr (Carex sylvatica) 
Fenofase:Blomstring26.04.2020