Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:26.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2020


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst24.04.2020


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst10.04.2020