Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:25.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Larver23.04.2020


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2020


Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Vårmarihandslekta (Orchis) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020