Resultater

Rapportør:Karianne Storvoll
Observatører:Karianne Storvoll
Område:Nymoen (Hemnes, Nordland)
Dato:25.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2020