Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring25.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2020


Art:Svartor (Alnus glutinosa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2020