Resultater

Rapportør:Vassmyra ungdomsskole
Område:Haddeland, Mandal (Lindesnes, Agder)
Dato:24.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet24.04.2020


Art:Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Pære (Pyrus communis) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020