Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Ane Semmingsen Horten
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:24.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Perleugle (Aegolius funereus) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2020