Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:23.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2020


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring06.04.2020


Art:Dagpåfugløye (Aglais io) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2020


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Hengebjørk (Betula pendula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring09.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring19.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger01.04.2020