Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Førre (Tysvær, Rogaland)
Dato:22.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Merknad:7 haner i leik 
Fenofase:Ankomst22.04.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst22.04.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2020