Resultater

Rapportør:Trond Høy
Observatører:Trond Høy
Område:Kallevik Sør (Tysvær, Rogaland)
Dato:22.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring15.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet09.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring08.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2020