Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:21.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.04.2020


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst27.03.2020


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring16.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020


Art:Maigull (Chrysosplenium alternifolium) 
Fenofase:Blomstring16.04.2020


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet11.04.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2020


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst07.04.2020


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.03.2020